Skip to main content

Video Consultation / Ymgynghoriadau fideo

 

We’re rolling out video appointments so that patients can conveniently see their clinician online, from the comfort of their own home.

Our video appointments are fully secure and confidential, allowing patients to receive the same level of care that they are used to receiving at our hospitals, without having to leave their home, travel or find parking on site.

Where clinically suitable, you may be offered an appointment by video or telephone so that you can see your clinician as conveniently as possible. 

 

Mae apwyntiadau fideo ar gael gan lawer o wasanaethau iechyd o fewn GIG Cymru ac yn galluogi cleifion i weld eu clinigydd ar-lein o gysur eu cartrefi.

Mae apwyntiadau fideo yn gwbl ddiogel a chyfrinachol, gan ganiatáu i gleifion dderbyn yr un lefel o ofal ag y maent wedi arfer ei dderbyn yn ein hysbytai ar gyfer sawl sefyllfa heb orfod teithio na dod o hyd i le parcio ar y safle.

I gael rhagor o wybodaeth, gweler y Daflen Gwybodaeth i Gleifion.

Lle bo’n addas yn glinigol, efallai y cynigir apwyntiad i chi drwy fideo neu dros y ffôn. Os na chaiff ei gynnig fel opsiwn, ond eich bod yn dymuno cael eich gweld fel hyn, yna gallwch wneud cais drwy drafod eich anghenion gyda’ch clinigydd. Mewn rhai achosion, efallai y bydd angen iddynt eich gweld yn bersonol am resymau meddygol.

 

For more information open the Patient Information Leaflet.

I gael rhagor o wybodaeth, gweler y Daflen Gwybodaeth i Gleifion

 

 

If you already have an appointment, please enter the relevant waiting room below or use the link that has been sent to you.

Video appointments can be accessed via the internet from computer, tablet and mobile phones using the Chrome or Safari web browsers. Computer users will also need a web camera (usually built into laptops) and a headset or speakers. Appointments are free to attend if you are using your Wi-Fi. If you are using a mobile phone we suggest that you activate Wi-Fi to avoid using your data allowance, which may cost you depending on your mobile phone package.

 

Os ydych wedi derbyn apwyntiad fideo, gallwch fynychu trwy ddilyn y ddolen yn eich llythyr apwyntiad. Fel arall, efallai bod y ddolen wedi’i hanfon atoch trwy neges destun.

Bydd angen cyfrifiadur, llechen neu ffôn symudol arnoch sy’n defnyddio porwyr gwe Google Chrome, Microsoft Edge, neu Apple Safari. Bydd angen camera gwe hefyd ar ddefnyddwyr cyfrifiaduron (maent fel arfer yn rhan o liniaduron) a chlustffonau neu seinydd.

Mae apwyntiadau yn rhad ac am ddim i fynychu os ydych yn defnyddio eich Wi-Fi. Os ydych yn defnyddio ffôn symudol, rydym yn awgrymu eich bod yn cysylltu â’r Wi-Fi er mwyn osgoi defnyddio eich data, a allai gostio i chi yn dibynnu ar eich pecyn ffôn symudol.

 

 

Waiting Rooms

Please only enter the following waiting areas if a video appointment has been issued to you by your clinician or service. Patients without a video appointment will not be seen.

You can make a test call here at any time prior to your appointment and test your ability to make a video call here: Testing Call - Attend Anywhere

Dylech fynd i’r mannau aros canlynol dim ond os oes apwyntiad fideo wedi’i gynnig i chi gan eich clinigydd neu wasanaeth. Ni fydd cleifion heb apwyntiad fideo yn cael eu gweld.
Gallwch wneud galwad prawf yma unrhyw bryd cyn eich apwyntiad i sicrhau fod popeth yn gweithio:  Galwad Prawf - Attend Anywhere

Nid yw rhyngwyneb Attend Anywhere ar gael yn Gymraeg ar hyn o bryd, ond bydd y gwasanaeth yr ydych yn ei weld yn dal i gyfathrebu â chi yn Gymraeg os mai dyna yr ydych wedi gofyn amdano.
 

 

 

LIST TO BE UPDATED / RHESTR I’W DIWEDDARU

 

A

Acne
Adult Audiology
Adult Liaison Psychiatry
Adult Speech Therapy Outpatients
Antenatal clinic
Artificial Limb and Appliance Service
Audiology Specialist Clinic


Back to top / Yn ôl i’r brig 

B

Bone Clinic

Back to top / Yn ôl i’r brig

C

CAMHS
Cancer Prehabilitation
Cardiff Community Resource Team
Cardiothoracic Outpatients
Care Home Liaison
CAU - Psychology
Chronic Pain Clinic
CISS
Clinical Genetics
Clinical Psychology in Cancer and Haematology
Clinical Psychology Services for Older People
Colorectal LGI-1
Colorectal LGI-2
Community Forensic Team
Community Midwifery
Community Paediatrics
Crisis Recovery Unit
Critical Care Follow Up (Mental Health)
Cynnwys Therapy Service (Mental Health)

Back to top / Yn ôl i’r brig

D

Dental
Dermatology
Diabetes (Adult)
Dietetics
Dietetics (Mental Health)
DOSH - Complex Clinic
DOSH - Glossop Clinic
DOSH - Health Advisor Clinic
DOSH - Longcross Clinic
DOSH - Pharmacy Clinic
DOSH - Triage Service

Back to top / Yn ôl i’r brig

E

Early Years Psychology (Paediatric)
Eating Disorders Specialist Outpatient Treatment
ECAS
Elective Orthopaedic Physiotherapy
Employee Wellbeing Service
Endocrine (Adult)
Endoscopy UHL
Enfys
ENT
ESD - Early Support Discharge for Stroke

Back to top / Yn ôl i’r brig

F

FORT Team
Family Psychology
FH Service
Flying Start Speech and Language

Back to top / Yn ôl i’r brig

G

Gastroenterology
Gender Service
General Gynaecology
General Medicine
General Paediatrics
Genetics
Geriatrics

Back to top / Yn ôl i’r brig

H

Hamadryad CMHT
Hand Therapy (Occupational Therapy)
Headroom (Mental Health)
Health Visiting
Hepatology (liver)
HIP Clinic
Home Ventilation
HPB

Back to top / Yn ôl i’r brig

I

IBD Network
ILD Nurse - Drug Monitoring
Infectious Disease Clinic
Integrated Autism Service

Back to top / Yn ôl i’r brig

J

Joint Class

Back to top / Yn ôl i’r brig

K

Back to top / Yn ôl i’r brig

L

Lipids
Long Term Ventilation Unit

Back to top / Yn ôl i’r brig

M

Major Trauma Centre Psychology
Medical Genetics
Memory Clinic
Memory Team - Speech and Language Therapy
Mental Health Dietetics
Mental Health Headroom
Metabolic Network Service
Motor Neurone Disease Room
MHSOP Outpatients Clinic
MHSOP Solace
Myeloma Clinic

Back to top / Yn ôl i’r brig

N

NE CMHT - Pentwyn
Neonatal clinic
Nephrology and Transplant
NETS Clinic
Neurodevelopment
Neuropsychiatry
Neurosciences
North Crisis Team
North West CMHT

Back to top / Yn ôl i’r brig

O

 

 

Back to top / Yn ôl i’r brig

P

Back to top / Yn ôl i’r brig

Q

Back to top / Yn ôl i’r brig

R

Red Cell Service
Respiratory (Home Ventilation)
Rheumatology

 

Back to top / Yn ôl i’r brig

S

SWMS
Scoliosis Clinic (Paediatric)
SECMHT Links Centre
Service for High-risk Eating Disorders
Smoking Cessation - Cardiff
Smoking Cessation - Vale
South Crisis Team
Specialist OCD
Speech Therapy Outpatients (Adults) 
Speech & Language Therapy (Memory Team)
Speech & Language Therapy (Paediatrics)
Stay Steady Falls Clinic

Stroke Rehabilitation Centre
Symptom Control Clinic
Syncope (non-cardiac)

Back to top / Yn ôl i’r brig

T

Thoracic - Cardiothoracic Outpatients Clinic
TIA - Outpatient Clinic
Transplant and Nephrology
Traumatic Brain Injury Service
Traumatic Stress Service

Back to top / Yn ôl i’r brig

U

UGI
Urology Clinic (Adult)

Back to top / Yn ôl i’r brig

V

Vale Community Resource Service
Vale Locality Mental Health Team
Veterans' NHS Wales

Back to top / Yn ôl i’r brig

W

Wound Healing
 

Back to top / Yn ôl i’r brig

X

Back to top / Yn ôl i’r brig

Y

Younger Onset Dementia

Back to top / Yn ôl i’r brig

Z

 

 

Back to top / Yn ôl i’r brig