Skip to main content

Projekt "Odporność na Przeciwności" 

Gwybodaeth ac adnoddau yn Gymraeg / Informacje i zasoby w języku walijskim 

Information and resources in English / Informacje i zasoby w języku angielskim 
 
Odporność na Przeciwności jest projektem Zarządu Służby Zdrowia Okręgu Cardiff and Vale (UHB) w partnerstwie z Fundacją Zdrowia Psychicznego, Wydziałem Edukacji oraz Opieką Społeczną. Środki pieniężne z Funduszu Transformacyjnego Rządu Walijskiego zostały przekazane z a pośrednictwem Rady Partnerstwa Regionalnego Cardiff i Doliny Glamorgan. 

Projekt ma na celu budowanie większego potencjału, wiedzy i odporności psychicznej dzieci i młodzieży, przede wszystkim poprzez placówki edukacyjne w Cardiff i Dolinie Glamorgan. 

Nasze podejście obejmuje rozwój zasobów związanych ze zdrowiem psychicznym i odpornością dla personelu, młodzieży i rodzin; zapewnianie szkoleń dla kadry edukacyjnej; konsultacje psychologiczne dla kadry pedagogicznej dotyczące konkretnych dzieci i młodych osób; praca grupowa w celu promowania odporności i dobrego samopoczucia dzieci; oraz bezpośrednia interwencja psychologiczna dla najbardziej potrzebujących dzieci i rodzin, które nie spełniają kryteriów otrzymania pomocy z innych źródeł. 

Prośby o wsparcie z naszego serwisu są dostępne za pośrednictwem placówek edukacyjnych. 

Zasoby 

Stworzyliśmy szereg przydatnych informacji dla rodziców, które mamy nadzieję, że okażą się pomocne. 
 
Mutyzm wybiórczy
Obniżony nastrój
Trudności z regulacją emocjonalną 
Pewność siebie i poczucie własnej wartości 
Lęk
Samookaleczanie 
Zaburzenie obsesyjno-kompulsywne
Higiena snu 
Strategie Do Wykorzystania Dla Rodziców/Opiekunów, Aby Wspierać Dziecko W Przejściu Do Szkoły Średniej
Strategie radzenia Sobie Z Przejściem Do Szkoły Średniej Dla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Follow us: